สมเด็จพระภัทรมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ของปวงชนชาวไทย

 ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอพระองค์ได้โปรดอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันด้วยเทอญ  เข้าสู่เวบไซต์ Enter site