ReadyPlanet.com
dot dot
Gratitude Questionnaire-6, GQ-6

 แบบสอบถามความกตัญญู (Gratitude Questionnaire-6, GQ-6)

คำชี้แจง: โปรดใส่ตัวเลข 1-7 หน้าข้อความต่อไปนี้เพื่อระบุว่าท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด ตามความหมายต่อไปนี้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5 = ค่อนข้างเห็นด้วย

2 = ไม่เห็นด้วย

6 = เห็นด้วย

3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4 = เฉย ๆ

 

 

1.     มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ฉันต้องขอบคุณ

2.  ถ้าฉันต้องพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรู้สึกสำนึกบุญคุณแล้วล่ะก็ มันจะมีเยอะมาก

3.    เมื่อมองไปรอบ ๆ ฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรสักเท่าไรที่ต้องสำนึกบุญคุณ

4.    ฉันรู้สึกสำนึกบุญคุณผู้คนเยอะแยะไปหมด

5.    เมื่ออายุมากขึ้น ฉันพบว่าฉันสามารถที่จะรู้สึกซาบซึ้งกับผู้คน เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของฉันได้

6.    เวลาผ่านไปนานพักใหญ่กว่าที่ฉันจะทันได้รู้สึกสำนึกบุณคุณในบางสิ่งบางอย่าง หรือ ต่อใครบางคนได้

 

Download Gratitude Questionnaire Thai version

วิธีการคำนวณคะแนน

1.      รวมคะแนนข้อ 1, 2, 4 และ 

2.     ให้กลับคะแนน ข้อ และ ตัวอย่างเช่น กรอก “7” จะได้คะแนน “1” กรอก “6” จะได้คะแนน “2”

3.     นำคะแนนในข้อ 1 และ 2 มารวมกัน ก็จะได้คะแนน GQ-6 คะแนนควรอยู่ระหว่าง 6-42 คะแนน 

 การแปลผล

อ้างอิงจากการทดสอบในผู้ใหญ่จำนวน 1,224 คนที่ทำ GQ-6 (ต้นฉบับ) ผ่านเวบไซต์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spirituality) กับสุขภาพ นี่คือค่าอ้างอิง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคะแนนของท่าน 

25th Percentile: ผู้ที่ได้คะแนน 35/42 จะคะแนนสูงกว่าร้อยละ 25 ของคนที่ทำแบบสอบถามนี้ ถ้าท่านได้คะแนนต่ำกว่า 35 แสดงว่าท่านอยู่รั้งท้าย ใน ของกลุ่มคนอ้างอิงที่ทำแบบสอบถามนี้

50th Percentile: ผู้ที่ได้คะแนน 38/42 ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ของคนที่ทำแบบสอบถามนี้ ถ้าท่านได้คะแนนต่ำกว่า 38 แสดงว่าอยู่ครึ่งล่างของกลุ่มคนอ้างอิงที่ทำแบบสอบถามนี้

75th Percentile: ผู้ที่ได้คะแนน 41/42 ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 75 ของคน 1,224 คนที่ทำแบบสอบถามนี้

ถ้าท่านได้คะแนน 42 คะแนนขึ้นไป คุณจะอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดร้อยละ 13 ของกลุ่มตัวอย่าง

 

Additional data on the Thai version

Reversed item :  3, 6

Eng: Permission granted to translated into Thai by the owner - McCullough (26 Dec 2017)

Psychometric properties

1.      Unidimensional construct

2.     No local dependency

3.     Person reliability (Cronbach’s alpha = 0.71)

4.     Item reliability = 0.98

5.     No differential item functioning due to sex and education 

6.     CFA shows the fit statistics as Chi-square = 24.79, df 8, p = .002, CFI= .955, TLI = .915, RMSEA = 0.59 after the error terms of item 3 and item 6 were correlated

7.     Disordered category and threshold were found, category response needs revising.

การขออนุญาตใช้

 

แบบวัดนี้ (ต้นฉบับ) ตีพิมพ์ในวารวิชาการเพื่อใช้และเผยแพร่เป็นสาธารณะ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแจ้งขออนุญาตใช้จากเจ้าของแบบวัด (ต้นฉบับ) สำหรับการใช้ในงานวิจัยที่มิใช่เพื่อการค้า ส่วนการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าต้องได้รับอนุญาตก่อน การขอใช้ฉบับภาษาไทยทุกกรณี แจ้งขออนุญาตใช้ที่

ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ tinakon.w@cmu.ac.th 

หรือ ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th

 dot
Measurement
dot
bulletIIP-32 (Inventory of Interpersonal Problem)
bulletBurden Scale
bulletCAM algorithm Thai version
bulletCornell Scale for Depression in Dementia (CSDD Thai)
bulletFear of COVID-19 and impact on QoL
bulletGeriatric Depression Scales (15 & 6)
bulletGratitude Questionnaire-6, GQ-6
bulletMultidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS )
bulletPerceived Stress Scale (10 item)
bulletRosenberg Self-Esteem Scale
bulletUCLA Loneliness Scale-Thai version
bulletCMU Cervical Cancer QoL Questionnaire
dot
รางวัลและเกียรติยศ (Awards and honors)
dot
bulletAnandhamahidol Foundation's Scholar Support Fund 2010-2016
bulletThe 2013 PAT's Most outstanding psychiatrist
bulletWorld's Top 2% Scientist 2021
dot
งานวิจัย (Research)
dot
bulletPublication on Pubmed
bulletPublication on Scopus
bulletPublication on ScienceDirect
bulletPublication on EBSCO
bulletOthers
dot
งานเขียน (Writing/Editing)
dot
bulletUsed books
dot
สังคมของฉัน (My societies)
dot
bulletGeriatric Psychiatry Unit
bulletPsychotherapy Unit
bulletDepartment of Psychiatry, CMU
bulletFaculty of Medicine
bulletInternational Psychogeriatric Association
TSGNLogo
PGNLogo
bulletFacebook: Dpt of Psychiatry
dot
My Likes
dot
bulletVDO's
bulletMedias
bulletNews archive
dot
Interesting journals
dot

JOCMR
Spanish J Psychol
Psychogeriatrics Journal March 2012
Japanese J Geriatric Psychiatry_Jan 2012


Copyright © 2012-2018 All Rights Reserved.